Menu Zamknij

Statystyki i analizy

    Grafika. Rozrzucone różne dokumenty z wykresami , nad kartkami lupa trzymana w dłoni.

Krótkie podsumowanie kwartalnych danych dotyczących sektora ekonomii społecznej.

Dane za 2023 r.:

Dane opracowywana są na podstawie ogólnodostępnych baz danych i rejestrów. Przedstawiają podmioty zarejestrowane na terenie województwa mazowieckiego, co nie jest równoznaczne z ich faktycznym funkcjonowaniem.

Jeśli jakieś dane są nieaktualne lub jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych danych to proszę o kontakt na adres mailowy krzysztof.pilecki@mcps.com.pl.


IV kwartał 2023 r.

Podmiot ekonomii społecznejLiczba podmiotówOpis weryfikacji
Centra integracji społecznej17-1 i +2
– 1 – Centrum Integracji Społecznej  w Legionowie, ul. Strużańska 2B, 05-120 Legionowo
+ 2 – 1. Centrum Integracji Społecznej “HALT” , ul. Grochowska 178/184 lok. U-1, U-4, 04-357 Warszawa, 2. Centrum Integracji Społecznej “SPUTNIK”, ul. Kolejowa 16, 09-401 Płock
Kluby integracji społecznej19– bez zmian
Koła gospodyń wiejskich1976+ 48
Organizacje pozarządowe15 200 (Dane GUS 2021)
Przedsiębiorstwa społeczne (Wojewoda Mazowiecki)48+ 28
Spółdzielnie inwalidów i niewidomych12bez zmian
Spółdzielnie pracy60– 1
“TECHNIKA KOTLARSKA” SPÓŁDZIELNIA PRACY, WARSZAWA
Spółdzielnia socjalna157+ 2
Spółdzielnia Socjalna Social Skills, Tarczyn, pow. piaseczyński
Spółki non profit29+ 6 | konieczna dalsza weryfikacja podmiotów wg KRS
Warsztaty terapii zajęciowej87– bez zmian
Zakłady aktywności zawodowej10– bez zmian


III kwartał 2023 r.

Podmiot ekonomii społecznejLiczba podmiotówOpis weryfikacji
Centra integracji społecznej16– bez zmian
Kluby integracji społecznej19– bez zmian
Koła gospodyń wiejskich1928+ 214
Organizacje pozarządowe15 200 (Dane GUS 2021)
Przedsiębiorstwa społeczne (Wojewoda Mazowiecki)20– bez zmian
Spółdzielnie inwalidów i niewidomych12– 1
Spółdzielnia Inwalidów “NOWATOR” w Płocku
Spółdzielnie pracy61– bez zmian
Spółdzielnia socjalna156– 2
1. Spółdzielnia Socjalna WITALIZACJA, Warszawa (zawieszenie działalności)
2. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna “Z Myślą O Tobie”, brak danych
Spółki non profit23+ 7 | weryfikacja w oparciu o dane zawarte w KRS
1. OUTRIDERS Spółka not-for-profit spółka z o. o.
2. Mało Wiele Spółka not-for-profit spółka z o. o. w likwidacji
3. Change4Good not-for-profit Sp. z o.o. Organizacja Pożytku Publicznego
4. HR Fair Play sp. z o.o.
5. Różany Gościniec non profit Sp. z o.o.
6. Korporacja WAM spółka non for profit spółka z o. o.
7. Biuro Informacji NGO spółka non profit spółka z o. o.
Warsztaty terapii zajęciowej87– liczba bez zmian, ale zmiana w pow. mińskim. Na miejsce WTZ w Okuniewie wprowadzony WTZ Fundacji „Świat integracji” ul. Głowackiego 35, Sulejówek.
Zakłady aktywności zawodowej10– bez zmian

II kwartał 2023 r.

Podmiot ekonomii społecznejLiczba podmiotówOpis weryfikacji
Centra integracji społecznej16-1
CIS w Płocku przy Stow. Pomocy im. Św. Brata Alberta
Kluby integracji społecznej19+2 nowe i -1 stary
-1: Gminne Centrum Informacji „Klub Integracji Społecznej”, ul. Warszawska 26A, 09-472 Słupno
+1: Klub Integracji Społecznej w Wołominie, ul. Legionów 31A, 05-200 Wołomin (OPS)
+2: Klub Integracji Społecznej w Płońsku, Siedlin, ul. Jana Pawła II 7,09-100 Płońsk (OPS)
Koła gospodyń wiejskich1799Wzrost +85
Organizacje pozarządowe15 200 (Dane GUS 2021)
Przedsiębiorstwa społeczne (DES MRiPS)94+8
Przedsiębiorstwa społeczne (Wojewoda Mazowiecki)20+11
Spółdzielnie inwalidów i niewidomych13W tym 4 w likwidacji
-1
Spółdzielnia Inwalidów Świt w likwidacji, Płock
Spółdzielnie pracy61– 1
1. Zakłady Aparatury Precyzyjno-Medycznej “PREMED” Spółdzielnia Pracy w likwidacji, Marki
Spółdzielnia socjalna158-7
– 1 s.s. – zmiana siedziby w Warszawy do Starachowic – Colegal Spółdzielnia Socjalna
– 6 s.s. – (1 w zawieszeniu, 5 zakończyło)
AUTO-KOMPLEKS Spółdzielnia Socjalna, Ciechanów
Spółdzielnia Socjalna “Ogrody Marzeń”, Nowe Gulczewo
EMETUS Spółdzielnia Socjalna, Brudzeń Duży
Spółdzielnia Socjalna “Oaza”, Klwów (zawieszenie działalności)
Spółdzielnia Socjalna “HERMES”, Płock
Spółdzielnia Socjalna “SOCTRUST”, Warszawa
Spółki non profit16+1
EKO NA MAKSA SP. Z O.O., Puszcza Mariańska
Warsztaty terapii zajęciowej87– bez zmian
Zakłady aktywności zawodowej10– bez zmian

I kwartał 2023 r.

Dane liczbowe, czyli ile jest PES w ogólnodostępnych rejestrach:

Podmiot ekonomii społecznejLiczba podmiotówOpis weryfikacji
Centra integracji społecznej17+2
1. Centrum Integracji Społecznej w Radomiu, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom (Podmiot prowadzący: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce)
2. Centrum Integracji Społecznej ODNOVA, ul. Warszawska 43 Borkowo Kościelne, 09-200 Sierpc (Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie ODNOVA, ul. Warszawska 43 Borkowo Kościelne, 09-200 Sierpc)
Kluby integracji społecznej18-1: Klub Integracji Społecznej w Radzyminie, ul. Falandysza 11/192, 05-250 Radzymin (Podmiot prowadzący: Gmina Radzymin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie,
ul. Weteranów 31, 05-250 Radzymin)
+1: Klub Integracji Społecznej „KOMPAS”, ul. Polna 40,05-082 Stare Babice (Podmiot prowadzący: “Fundacja „AKTYWNI DŁUŻEJ”, ul. Hubala Dobrzańskiego 42/44 lok.9, 05-082 Latchorzew)
Koła gospodyń wiejskich1714Wzrost
Organizacje pozarządowe15 200 (Dane GUS 2021)
Przedsiębiorstwa społeczne (DES MRiPS)86– bez zmian
Przedsiębiorstwa społeczne (Wojewoda Mazowiecki)9– bez zmian
Spółdzielnie inwalidów i niewidomych14W tym 5 w likwidacji
Spółdzielnie pracy62– 2
1. Spółdzielnia Pracy “Silton” W Likwidacji, Warszawa
2. Spółdzielnia Pracy Przetwórstwa Spożywczego “Radkon”
w Radomiu, w likwidacji
Spółdzielnia socjalna165-3
1. “Haven” Spółdzielnia Socjalna, Władysławowo
2. Spółdzielnia Socjalna “Opieka” Z Siedzibą w Słupnie
3. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna “Otwarte Serca”
w Pionkach
+ 3 nowe
1. Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych Teen Challenge, Kępa Polska
2. Spółdzielnia Socjalna Create The Future, Wola Korzeniowa
3. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Ekspert, Płock
Spółki non profit15– bez zmian
Warsztaty terapii zajęciowej87Weryfikacja na podstawie danych GUS, czyli uzupełniono dane o 3 podmioty:
1.        Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej, ul. Radomska 54, Dąbrówka Nagórna, 26 – 652 Zakrzew (powiat radomski)
2.        Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowach, Ostrowy 2, Ostrowy,
09-213 (powiat sierpecki)
Warsztat Terapii Zajęciowej „DOMINO”, ul. Kołobrzeska 15, 07-410 Ostrołęka (Ostrołęka)
Zakłady aktywności zawodowej10– bez zmian
Opublikowano wPoznaj ekonomię społeczną (misja, badania, definicje, dokumenty startegiczne, statystyki itp.)

Powiązane