Menu Zamknij

Święto ekonomii społecznej

Mazowiecki Jarmark Rozmaitości już na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Od sześciu lat łączy się z wręczaniem nagród Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. W tym roku na jarmarku podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały się w zupełnie nowej odsłonie – wirtualnej.

W Mazowieckim Jarmarku Rozmaitości biorą udział przedsiębiorstwa społeczne, fundacje i stowarzyszenia, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, spółdzielnie socjalne oraz warsztaty terapii zajęciowej. To co odróżnia je od działalności gospodarczych, z którymi na co dzień się spotykamy, to cel. Podmioty ekonomii społecznej skupiają się przede wszystkim na maksymalizacji korzyści społecznych. Dostarczają usługi bardzo dobrej jakości, działają na rzecz rozwoju lokalnego i – najważniejsze – przywracają godność i niezależność ekonomiczną ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Podczas tegorocznego jarmarku mogliśmy obejrzeć krótkie filmiki w formie wideo-wizytówek, które opowiadały o podmiotach ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego, posłuchać o tym, co robią i jak pomagają ludziom, którzy tej pomocy autentycznie potrzebują.

Aktywni i nagrodzeni

Jarmark to święto tych podmiotów. Dlatego też jest bardzo dobrą okazją do wręczenia wyróżnień Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, którą samorząd województwa mazowieckiego nagradza najlepszych z nich.

– Nasza Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to wyjątkowe wydarzenie. Już po raz szósty nagradzamy tych, którzy w sposób bardzo aktywny włączają się w  działania społeczne. Są to zarówno organizacje pozarządowe, zakłady ekonomii społecznej, ale tez samorządowcy, którzy rozumieją przestrzeń społeczną, którzy wiedzą, że w tej przestrzeni publicznej nie tylko ważne są inwestycje w drogi, szkoły, w edukację, ale też w takie działania na rzecz osób wymagających naszego wsparcia. To te osoby, które są niepełnosprawne czy mniej zaradne życiowo mogą poprzez zakłady ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa, organizacje po prostu dobrze i mądrze funkcjonować.  

– mówiła Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

Czas na samorządowców

Podczas tegorocznej edycji o wyróżnienie ubiegało się kilkadziesiąt podmiotów z całego Mazowsza. W tym roku po raz pierwszy przyznano wyróżnienia w kategorii „Odpowiedzialność”, w której nagrodzono spore grono samorządowców zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Andrzej Sitnik – prezydent Siedlec, Paweł Kownacki – wójt gminy Wieliszew, Jerzy Bauer – burmistrz Ostrowi Mazowieckiej, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Malwa Plus” z Grodziska Mazowieckiego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia.

– Szósta gala Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej to wielkie święto. Gratuluję wszystkim kandydatom. W tym statuetki otrzymało 21 laureatów. Są to podmioty ekonomii społecznej, które pracują na rzecz osób wykluczonych, które trzeba przywrócić do społeczności. Gratulujemy wszystkim jeszcze raz i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, którą już rozpoczynamy w tym roku, a zakończy się galą w 2022 roku.

– mówi p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Aleksander Kornatowski.

Rozwój daje siłę i nagrodę

W tegorocznej edycji konkursu w kategorii „Rozwój” kapituła przyznała tytuł 10 podmiotom. Jest to wyróżnienie za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i/lub usługi oferowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych środowisk. Trzy wyróżnienia trafiły do podmiotów z Warszawy: Pierogarnia „U Aniołów” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Spółdzielni Socjalnej „Kto rano wstaje” oraz Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczni”. Dwa wyróżnienia pojechały do Siedlec  do Fundacja Leny Grochowskiej i Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas. Kolejne wyróżnienia w tej kategorii trafiły do Przedsiębiorstwa Społecznego ŚMA non profit Sp. z o.o. z Żyrardowa, Spółdzielni Socjalnej „Myszynianka” z Myszyńca, Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach (pow. siedlecki), Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS z Mławy oraz do Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Płockiej w Żurominie.

Reintegracja

W kategorii „Reintegracja” nagrody przyznano za ciekawe projekty realizowane przez podmioty zajmujące się reintegracją zawodową i społeczną, a co za tym idzie – pomysły na aktywizację zawodową oraz pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnionych zostało 6 podmiotów ekonomii społecznej: Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej z Siedlec, Fundacja Emanio Arcus z Legionowa, Spółdzielnia Socjalna „Szansa” z Żuromina, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” z Radomia, Warsztaty Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z Piaseczna oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego ze Świeszewa (pow. pułtuski).

Profesjonalni, choć wciąż mało znani

Wyróżnieni znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej znakomicie radzą sobie na rynku. Oferują usługi i produkty najwyższej jakości. Podmioty te są bardzo dobrze widoczne w swoim lokalnym środowisku i funkcjonują w społeczności inaczej niż „zwykłe” firmy, bo z większym zrozumieniem dla ludzkich problemów.

Łukasz Owczarek z Warsztatów Terapii Zajęciowej KSNW w Piasecznie uważa, że inicjatywa, jaką jest Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej, ma bardzo duże znaczenie, ponieważ promuje ważne dla nich Warsztaty Terapii Zajęciowej, które często są zapomniane i stoją na pograniczu różnych obszarów ekonomii społecznej.

Podczas gali oraz jarmarku można było obejrzeć występy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który był partnerem artystycznym wydarzenia.


Hanna Maliszewska

rzeczniczka prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794,

e-mail rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane