Menu Zamknij

Szkolenie on-line pn.: „Komunikacja w rodzinie metody pracy z rodziną/parą, w której istnieje problem uzależnień”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych 2 szkoleniach realizowanych w formie zdalnej (on-line) pn.:„Komunikacja w rodzinie metody pracy z rodziną/parą, w której istnieje problem uzależnień”.
Szkolenia są finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

TEMATYKA KAŻDEGO SZKOLENIA:
Blok 1. Rodzina z problemem alkoholowym i współuzależnienie, syndrom DDA – pomoc psychologiczna (terapia indywidualna i grupowa) i prawna. Omówienie skutecznych metod pracy z  osobami uzależnionymi lub pijącymi szkodliwie oraz z dorosłymi członkami rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych.
Blok 2. Rodzina pochodzenia a relacje w dorosłym związku. Rola więzi rodzic – dziecko. Rodzaje więzi.
Blok 3. Konstruktywne sposoby rozwiązywania problemów/konfliktów w rodzinie i  radzenia sobie z trudnościami życiowymi (triada: sprawca, ofiara, wybawca; diagram granic w relacji, toksyczne relacje – przykłady). Przedstawienie narzędzi pracy
z rodziną/parą.
Blok 4. Praca nad własnymi wzorcami w relacjach (skrypty rodzinne, przekonania).
Blok 5. Interwencja kryzysowa – założenia i metody udzielania pomocy.

TERMINY:
2 odrębne szkolenia w formie on-line dla dwóch niezależnych grup szkoleniowych (max. po 30 osób na każde szkolenie). Każde szkolenie będzie prowadzone w ciągu trzech dni w następujących terminach:

SZKOLENIE 1:
8 – 10. 11.21 r.
SZKOLENIE 2:
17 – 19.11.21 r.
Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

LICZBA GODZIN KAŻDEGO SZKOLENIA: 18 godzin dydaktycznych (3 godz. wykładu, 15 godz. warsztatów).

ADRESACI KAŻDEGO SZKOLENIA:
Osoby pracujące z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w województwie mazowieckim.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzi Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Rafał Gorczowski z Warszawy.

Zapisy na szkolenia będą się odbywały przez  formularz zgłoszenia, na stronie: http://www.crps.pl/oferta/szkolenia/szkolenia-mcps-2021.html

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela: ze strony Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych – p. Alicja Matras: telefonicznie pod numerem: 690-903-203, a ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: p. Katarzyna Kowolik, p. Monika Ostrowska, tel. 22 376 85 82.

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane