Menu Zamknij

Szkolenie on-line pn.: „Pomoc dzieciom z FAS i FASD”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych 2 szkoleniach realizowanych w formie zdalnej (on-line) pn.:„Pomoc dzieciom z FAS i FASD”. Szkolenia są finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

TEMATYKA KAŻDEGO SZKOLENIA:
Blok 1.
Objawy i wczesne rozpoznanie FAS i FASD: dziecko z FAS/FASD – diagnoza prognostyczna, praktyczne wskazówki do wychowania i pracy terapeutycznej. Fakty i mity FAS i FASD.
Blok 2.
Portret dziecka z FAS i FASD, w tym: przywiązanie u dzieci FAS i FASD; trauma wczesnodziecięca u dziecka z FAS i FASD –  jak pracować z traumą rozwojową.
Blok 3
. Metody pracy z dziećmi FAS i FASD, w tym: ograniczenie nadmiernej stymulacji, nadwrażliwości sensorycznej/uszkodzenia CUN, czynniki chroniące dzieci z FASD przed zaburzeniami wtórnymi oraz informacja, jak rozumieć zachowania dzieci czy młodzieży
z FAS/FASD w różnych stylach przywiązania (analiza studiów przypadków).
Blok 4.
Praca rodzic – dziecko. Jak pracować z rodzicami, którzy mają problemy z dziećmi FAS/FASD. Gdzie szukać pomocy dla dzieci FAS i FASD i rodziców?

TERMINY:
2 odrębne szkolenia w formie on-line dla dwóch niezależnych grup szkoleniowych (max. po 30 osób na każde szkolenie). Każde szkolenie będzie prowadzone w ciągu dwóch dni w następujących terminach:

SZKOLENIE 1:
04 – 05.10.21 r.

SZKOLENIE 2:
11 – 12.10.21 r.

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

LICZBA GODZIN KAŻDEGO SZKOLENIA: 12 godzin dydaktycznych (2 godz. wykładu, 10 godz. warsztatów).
ADRESACI KAŻDEGO  SZKOLENIA:
Osoby, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat pomocy dzieciom FAS/FASD i ich rodzinom z terenu województwa mazowieckiego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE :
Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzą Nowe Horyzonty Anna Gorczowska z Wrocławia.

Zapisy na szkolenia będą się odbywały przez  formularz zgłoszenia, na stronie: http://nh.wroclaw.pl/szkolenia-mcps

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela:  ze strony  Nowych Horyzontów – p. Natalia Kopta: telefonicznie pod numerem: 533-316-131, a ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: p. Katarzyna Kowolik, p. Monika Ostrowska, tel. 22 376 85 82.

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane