Menu Zamknij

Szkolenie on-line pn.: „Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu realizowanym w formie zdalnej (on-line) pn.„Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej”.

Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

TEMATYKA  SZKOLENIA:
Blok   1. Prawidłowość i skuteczność pracy placówek wsparcia dziennego. Socjoterapia jako metoda pracy. Organizacja świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej, w tym prowadzenie dokumentacji (dziennik zajęć, statut, regulamin organizacyjny).
Blok   2.
Diagnoza sytuacji dziecka. Plan i ocena postępów pracy z dzieckiem. Program zajęć
socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoprofilaktycznych.
Blok   3. Praca z rodziną – rozmowa z opiekunami dziecka, wskaźniki oceny pracy z rodziną.
Blok   4.
Umiejętności praktyczne w pracy z dzieckiem w kontakcie grupowym oraz indywidualnym.

TERMIN:
Szkolenie on-line składać się będzie z dwóch sesji:
Sesja 1:

18 – 20.10.21 r.
Sesja 2:
03 – 05.11.21 r.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 36 godzin dydaktycznych (6 godz. wykładów, 30 godz. warsztatów).

ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy świetlic socjoterapeutycznych/środowiskowych oraz osoby zainteresowane tematyką zawodowo pracujące z dziećmi i młodzieżą z terenu województwa mazowieckiego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzi Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz z Krakowa.

Zapisy na szkolenia będą się odbywały przez formularz zgłoszenia, na stronie: Małopolskie Centrum Profilaktyki | Facebook. Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela: ze strony Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa  – p. Małgorzata Nawrocka – Schnell: telefonicznie pod numerem: 533-857-222, a ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: p. Katarzyna Kowolik, p. Monika Ostrowska, tel. 22 376 85 82.

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane