Menu Zamknij

Szkolenie on-line pn. „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych jednodniowych szkoleniach realizowanych w formie zdalnej (on-line) pn. „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych.”

Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

TEMATYKA SZKOLENIA: 5 odrębnych szkoleń w formie on-line, które będą zawierać 4 bloki tematyczne:

  • Blok 1. Uzależnienia chemiczne i behawioralne (mechanizm uzależnienia, sygnały ostrzegawcze, sposoby pomocy).
  • Blok 2. Profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca (omówienie pojęć
    wraz z przykładami dobrych praktyk).
  • Blok 3. Motywowanie osoby uzależnionej do zmiany.
  • Blok 4. Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne. Systemy rekomendacji programów profilaktycznych.

TERMINY: 

Planujemy realizację  5  odrębnych szkoleń dla pięciu niezależnych grup szkoleniowych
w następujących terminach:

22-24 września 2021 r.;

28-30 września 2021 r.;

11-13 października 2021 r.;

25-27 października 2021 r.;

08-10 listopada 2021 r.

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 20 godz. dydaktycznych w ciągu 3 dni.
Każde szkolenie będzie się odbywało w następujących godzinach: dzień I 9.00-12.10;
dzień II 9.00-15.30; dzień III 9.00-15.40.

ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy placówek pomocowych (OPS, PCPR), oświatowych (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), a także organizacji pozarządowych z sektora profilaktyki uzależnień pracujący wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.

WYKŁADOWCY: Wykładowcami będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu terapii uzależnień
i profilaktyki uzależnień z praktycznym wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzi Fundacja ETOH.

Zapisy na szkolenie będą się odbywały przez interaktywny formularz zgłoszenia, na stronie: https://rejestracja.etoh.edu.pl

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela:

ze strony Fundacji ETOH – p. Aneta Zdunek: telefonicznie pod numerem: 608 608 197lub przez e-mail: azdunek@etoh.edu.pl,

a ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: p. Katarzyna Kowolik, p. Monika Ostrowska, p. Natalia Zdzisławska, tel. 22 376 85 82.

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane