Menu Zamknij

Szkolenie on-line pn. „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły.”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych jednodniowych szkoleniach realizowanych w formie zdalnej (online) pn. „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły”.

Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

TEMATYKA SZKOLENIA – szkolenie składać się będzie z czterech bloków tematycznych:

Blok 1. Podstawy prawne działań z zakresu używania substancji psychoaktywnych podejmowanych w szkołach i przedstawienie wniosków z badań ogólnopolskich na temat skali używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego.

Blok 2. Profilaktyka: cele profilaktyki, strategie profilaktyczne, przykłady pomocy dzieciom
i młodzieży, przegląd ofert profilaktycznych, prezentacja Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, realizacja zadań z zakresu profilaktyki
w czasie pandemii.

Blok 3. Rozwój zawodowy nauczycieli i pedagogów: działalność profilaktyczna jako ścieżka kształcenia zawodowego.

Blok 4. Nowe substancje, nowe zagrożenia dla dzieci i młodzieży.

TERMINY(8 odrębnych jednodniowych szkoleń w formie online dla ośmiu niezależnych
grup szkoleniowych):

14.09.2021r., 15.09.2021r., 21.09.2021r., 22.09.2021r.,
5.10. 2021r., 6.10.2021r., 19.10.2021r., 20.10.2021r.

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 6 godz. dydaktycznych.

ADRESACI SZKOLENIA: osoby pracujące wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego
z dziećmi i młodzieżą.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzi Fundacja ETOH.

Zapisy na szkolenie będą się odbywały przez interaktywny formularz zgłoszenia, na stronie: https://rejestracja.etoh.edu.pl

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela:

ze strony Fundacji ETOH- p. Aneta Zdunek: telefonicznie pod numerem: 608 608 197lub przez e-mail:azdunek@etoh.edu.pl,

a ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Katarzyna Kowolik, Monika Ostrowska, Natalia Zdzisławska, tel. 22 376 85 82.

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane