Menu Zamknij

Szkolenie on-line pt. „Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży” – 31 lipca 2023 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym jednodniowym szkoleniu on-line pt. „Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży”.

Termin: 31 lipca 2023 r., godz. 8:00 – 15:40. 

Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert Rafał Gorczowski

Szkolenie poprowadzi: Pani Teresa Wagner-Tomaszewska

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących przyczyn i skutków zachowań samobójczych, a także metod zapobiegania zachowaniom samobójczym u dzieci i młodzieży.

Informacje organizacyjne:
Szkolenie adresowane jest do: pracowników (z terenu województwa mazowieckiego) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, wykonujących zadania dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracowników samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej,  podmiotów działalności pożytku publicznego, warsztatów terapii zajęciowej, innych podmiotów, prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, pracowników publicznych służb zatrudnienia, wykonujących zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracowników i wolontariuszy PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej, pracowników centrów usług społecznych, organizatorów usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych.

Organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń. 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF wyłącznie na adres e- mail: szkolenia@mcps.com.pl.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację za pośrednictwem e-mail wskazanego w formularzu.

Termin przyjmowania zgłoszeń do: 25 lipca 2023 r. godz. 16:00.

Załączniki:

KOMOENDIUM WIEDZY – Zachowanie samobójcze u dzieci i młodzieży – 31.07.2023

PREZENTACJA – Zachowanie samobójcze u dzieci i młodzieży – 31.07.2023

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane