Menu Zamknij

Szkolenie stacjonarne „Edukator profilaktyki uzależnień I stopnia”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym 100-godzinnym szkoleniu pt. „Edukator profilaktyki uzależnień I stopnia”.

Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz poznać skuteczne metody pomocy młodym osobom zagrożonym uzależnieniem – m.in. pracownicy placówek pomocy społecznej (OPS, PCPR), oświaty (szkół, pomocy psychologiczno-pedagogicznej), wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), a także organizacji pozarządowych z sektora profilaktyki uzależnień z terenu województwa mazowieckiego.

Terminy zjazdów:
I sesja zajęć 18-20.04.2023 r.
II sesja zajęć 10-11.05.2023 r.
III sesja zajęć 25-26.05.2023 r.

IV sesja zajęć 21-23.06.2023 r.

Miejsce szkolenia:
1. warsztaty, wykłady – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa
2. warsztaty – Dom Terapii, ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa
3. staż – Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione wyżywienie i noclegi.

Informacje organizacyjne:

Realizatorem szkolenia na zlecenia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest Fundacja Konstruktywnego Rozwoju.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie fundacji:

Rekrutacja na szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia – FKR (konstruktywny.eu)

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane