Menu Zamknij

Szkolenie stacjonarne pn. „Pomoc dzieciom z FAS/FASD”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym
20-godzinnym szkoleniu pn. Pomoc dzieciom z FAS/FASD”.

Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności osób biorących udział w szkoleniu na temat skutecznych metod pomocy dziecku z FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) i FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych).

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat pomocy dzieciom FAS/FASD i ich rodzinom.

Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

Tematyka szkolenia:

  1. Objawy i wczesne rozpoznanie FAS i FASD: dziecko z FAS/FASD – diagnoza prognostyczna, praktyczne wskazówki do wychowania i pracy terapeutycznej. Fakty i mity na temat FAS i FASD.
  2. Portret dziecka z FAS i FASD, w tym: przywiązanie u dzieci FAS i FASD; trauma wczesnodziecięca u dziecka z FAS i FASD – jak pracować z traumą rozwojową.
  3. Metody pracy z dziećmi FAS i FASD, w tym: ograniczenie nadmiernej stymulacji, nadwrażliwości sensorycznej/uszkodzenia CUN, czynniki chroniące dzieci z FASD przed zaburzeniami wtórnymi oraz informacja, jak rozumieć zachowania dzieci czy młodzieży z FAS/FASD w różnych stylach przywiązania (analiza studiów przypadków).
  4. Praca rodzic – dziecko. Jak pracować z rodzicami, którzy mają problemy z dziećmi FAS/FASD. Gdzie można znaleźć pomoc dla dzieci FAS/FASD i ich opiekunów.

Termin szkolenia (dla max. 30 osób):
18-20.10.2023 r.

Miejsce szkolenia:
Hotel HIT, ul. Kłopotowskiego 33 w Warszawie

Informacje organizacyjne:

  • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i noclegi ale dojeżdżają na szkolenie na koszt własny.
  • Organizator zapewnia profesjonalną kadrę oraz materiały szkoleniowe.
  • Realizatorem szkolenia na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest Nowe Horyzonty Anna Gorczowska z Wrocławia.

Kontakt  szczegółowe informacje i rekrutacja:
Paulina Korab
tel.: 690 901 205
e-mail: nh@nh.wroclaw.pl

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane