Menu Zamknij

Szkolenie stacjonarne pn. „Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału bezpłatnym
20-godzinnym szkoleniu stacjonarnym pn.Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej”.

Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem każdego szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi
i młodzieżą osób pracujących w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej w województwie mazowieckim.

Adresaci:

Pracownicy świetlic socjoterapeutycznych/środowiskowych oraz osoby zainteresowane tematyką zawodowo pracujące z dziećmi i młodzieżą.

Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

Tematyka szkolenia:

  1. Prawidłowość i skuteczność pracy placówek wsparcia dziennego. Socjoterapia jako metoda pracy. Organizacja świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej, w tym prowadzenie dokumentacji (dziennik zajęć, statut, regulamin organizacyjny).
  2. Diagnoza sytuacji dziecka. Plan i ocena postępów pracy z dzieckiem. Program zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoprofilaktycznych.
  3.  Praca z rodziną – rozmowa z opiekunami dziecka, wskaźniki oceny pracy z rodziną.
  4.  Umiejętności praktyczne w pracy z dzieckiem w kontakcie grupowym oraz indywidualnym.

Termin szkolenia (dla max. 30 osób):
25-27.10.2023 r.

Miejsce szkolenia:
Hotel HIT, ul. Kłopotowskiego 33 w Warszawie

Informacje organizacyjne:

  • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i noclegi ale dojeżdżają na szkolenie na koszt własny.
  • Organizator zapewnia profesjonalną kadrę oraz materiały szkoleniowe.
  • Realizatorem szkolenia na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest Nowe Horyzonty Anna Gorczowska z Wrocławia.

Kontakt  szczegółowe informacje i rekrutacja:
Paulina Korab
tel.: 690 901 205
e-mail: nh@nh.wroclaw.pl

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane