Menu Zamknij

Tajemnicze walizki w walce z uzależnieniem narkotykowym

Na zdjęciu znajduje się walizka terapeutyczna, z atrapami narkotyków służąca do walki z uzależnieniem.

Zawierają atrapy, ale świetnie przybliżają temat stosowanych narkotyków. Walizki profilaktyczne to jeden z elementów prowadzonej na Mazowszu profilaktyki uzależnień. Dotychczas prezentowane były podczas szkoleń. Teraz skorzysta z nich kilkadziesiąt instytucji i organizacji w regionie. Dziś marszałek Adam Struzik przekazał sześć Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w ramach licznych działań profilaktycznych, w tym tych przeciw narkomanii, zleciło wykonanie 40 walizek edukacyjnych.

Profilaktyka to m.in. szkolenia, edukacja, informacja. Walizki z atrapami powszechnie stosowanych narkotyków oraz sprzętu do ich zażywania cieszyły się zainteresowaniem, zaciekawieniem podczas zajęć z nimi. Z pewnością posłuży też podczas zajęć z kandydatami na kierowców. Dużo mówi się o niewsiadaniu za kółko po spożywaniu alkoholu, ale używania narkotyków to dziś częstszy problem – mówi marszałek Adam Struzik.

Aby zmniejszyć negatywne skutki uzależnienia od narkotyków, MCPS prowadzi z jednej strony działania edukacyjne i informacyjne, z drugiej przekazuje dotacje na różne zajęcia prowadzone już z samymi uzależnionymi.

Oczywiście osoby w kryzysie uzależnień potrzebują wsparcia, ale cenna jest przede wszystkim profilaktyka. Stawiamy na nią, na edukację, by zatrzymać pewne zjawiska, zanim staną się one problemem społecznym – zwraca uwagę Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora MCPS.

Walizki to jedne z wielu materiałów profilaktyczno-dydaktycznych. Po dotychczasowych doświadczeniach, MCPS podjęło współpracę z Naczelną Organizacją Techniczną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Radą w Opolu, która wykonała 40 kolejny walizek. Były one tworzone m.in. we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, która nie zgłaszała zastrzeżeń co do zawartości i wartości dydaktycznej tego materiału.

Co kryje walizka?

Tajemnicze walizki zawierają przedmioty poglądowe, które mogą służyć do przechowywania, zażywania, dystrybucji i wykrywania narkotyków. Są w nich również imitacje narkotyków.

Dzięki tym rekwizytom możliwe jest podnoszenie i upowszechnianie wiedzy na temat miejsc przechowywania przez nią narkotyków oraz sposobów i przedmiotów służących do zażywania tych substancji. Do świetny materiał dla  rodziców, pedagogów i opiekunów młodzieży zagrożonej problemem narkotykowym. Z pewnością posłuży również instruktorom prowadzącym teoretyczną część zajęć dla osób starających się o prawo jazdy. Zwłaszcza, że walizki dodatkowo wzbogacone są o programy szkoleniowe dotyczące pracy z ich wykorzystaniem.

Profilaktyka uzależnień a bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podczas dzisiejszego posiedzenia Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dyrektorom wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przekazane zostały pojedyncze sztuki tych materiałów edukacyjnych. Kolejne, zgodnie z potrzebami, będą przekazywane przez członków zarządu województwa na rzecz innych instytucji i organizacji – różnego typu podmiotów m.in. jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, placówek oświaty, policji, jednostek penitencjarnych, placówek ochrony zdrowia, podmiotów ekonomii społecznej i uczelni wyższych.

Koszt wyprodukowania 40 walizek edukacyjnych to ponad 77,7 tys. zł. To jedno z działań, które wpisują się w realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025.


Hanna Maliszewska
Rzeczniczka prasowa
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
tel. 798 810 794,
e-mail rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane