Menu Zamknij

VI Posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

mkresOstatnie w tym roku spotkanie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych działań na rzecz wzmacniania podmiotów ekonomii społecznej w regionie.

Omówiono ostatnie zrealizowane przedsięwzięcia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w postaci seminariów, wykładów na uczelniach wyższych oraz szkoleń z e-marketingu, jak również wydane publikacje i materiały poświęcone laureatom Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. W osobnym bloku przedyskutowano zmiany prawne dotyczące sektora ekonomii społecznej (w ustawie o spółdzielniach socjalnych i projekcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej), badania nt. współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej oraz perspektywy zawodowe uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Tematem przewodnim dyskusji członków Komitetu było włączenie osób niepełnosprawnych w ekonomię społeczną.

Na zakończenie nie zabrakło również podziękowań za pracę w 2017 roku oraz życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.


Protokol_VI_posiedzenie_MKRES.pdf

Zalacznik nr 3 – VI posiedzenie Komitetu

Zalacznik nr 2 – Plan spotkania Komitet-05.12.2017

Opublikowano wEkonomia Społeczna

Powiązane