Menu Zamknij

Wakacje w zasięgu każdego dziecka – 7,5 mln zł na wypoczynek dla najmłodszych

Każde dziecko chce pojechać na wakacje, ale nie każdy rodzic może sobie na ten wydatek pozwolić. Dwie cykliczne inicjatywy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – „Na wakacje po uśmiech” oraz „Pogodne lato” dają możliwość spędzenia letniej przerwy w sposób zorganizowany – zarówno z atrakcjami, jak i działaniami promującymi zdrowy styl życia. Na ten cel przeznaczono 7,5 mln zł z budżetu Mazowsza. Kwota jest do wykorzystania przez najbliższe 3 lata.

Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży – również z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu. Ma być ona wsparciem programów profilaktycznych czy socjoterapeutycznych.

Jesteśmy w trudnym okresie. Odczuwają to szczególnie nasze dzieciaki, które są zamknięte w domach i zmagają się z problemami związanymi ze zdalną edukacją. Dlatego też ogłosiliśmy konkurs, w wyniku którego zostanie wyłoniona organizacja, która zorganizuje wypoczynek dla dzieci, również tych zmagających się w domu z problemem alkoholizmu, z przemocą

– mówi Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. W wypoczynku stworzonym przez organizacje pozarządowe dzięki dotacjom z budżetu Mazowsza biorą udział m.in. dzieci z rodzin obciążonych uzależnieniem. Takie działania pozwalają nie tylko na odpoczynek od nauki, ale przede wszystkim dają możliwość spędzenia czasu z dala od problemów życia codziennego.

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Polsce żyje około 600 tys. osób uzależnionych od alkoholu i około 1,5-2 mln dzieci, które wychowują się w rodzinach z problemem alkoholowym. Blisko 500 tys. z nich znajduje się w dramatycznej sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu. Podstawowym źródłem zagrożeń dla dziecka wychowującego się w rodzinie z problemem alkoholowym jest stan chronicznego napięcia i stresu. Trwanie w ciągłej niepewności wywołuje poczucie braku stabilności, porządku życiowego, a co za tym idzie, brak kontroli nad swoim życiem.

Na wakacje po uśmiech

Jak podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza wiele konkursów. Kolejny to konkurs na 1,5 mln zł na organizację wakacji po uśmiech. Zapraszamy wszystkie organizacje, żeby składały oferty. Chcemy skierować ten nasz projekt do dzieciaków, które funkcjonują w rodzinach uzależnionych alkoholem.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi z rodzin z problemami już od 15 lat organizuje otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację różnych inicjatyw wakacyjnych. Jest to zorganizowany letni wypoczynek na terenie Polski, trwający minimum 14 dni oraz obejmujący realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Udział w projekcie gwarantuje każdemu uczestnikowi m.in. 25-godzinny program z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia. Program jest zaplanowany i zrealizowany przez wyspecjalizowaną kadrę z  uprawnieniami. Dotychczas skorzystało z niego 15,7 tys. osób.

Pogodne Lato

Od 19 lat chorągiew mazowiecka ZHP wspólnie z samorządem województwa organizuje obozową akcję letnią pod hasłem „Pogodne Lato”. Co roku bierze w niej udział około 1500 dzieci z 35 powiatów z Mazowsza – dotychczas już w sumie 27,5 tys. osób skorzystało z tak zorganizowanej akcji. Jest to 14-dniowy wypoczynek dla dzieci w wieku 7-15 lat. W trakcie trwania wszystkich turnusów realizowany jest program profilaktyczno-terapeutyczny promujący zdrowy styl życia i poruszający problematykę uzależnień.

Nabór do „Pogodnego Lata” będzie odbywał się przy udziale gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, powiatowych ośrodków pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy społecznej czy przy współpracy z pedagogami szkolnymi oraz świetlicami środowiskowymi

– wyjaśnia Mariusz Budziszewski.

W sumie na trzyletnią akcję przeznaczonych jest łącznie 6 mln zł – zarówno w tym roku, jak i w dwóch kolejnych po 2 mln zł.

Oferty można składać do 26 marca (w przypadku “Na wakacje po uśmiech”) i do 9 kwietnia (w przypadku “Pogodnego lata”).

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl dostępnym na stronie https://witkac.pl/public/#/Urzad/Index/197.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat wymagań konkursowych znajdują się również na stronie: https://mcps.com.pl/otwarte-konkursy-ofert/.

Hanna Maliszewska

Rzeczniczka Prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794,

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane