Menu Zamknij

Wsparcie dla centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej

Dłon nad stołem w czasie pracy w warsztacie stolarskim

Sejm przyjął poprawki do tzw. ustawy covidowej, która m.in. wspiera zakłady aktywności zawodowej oraz centra integracji społecznej. – To bardzo ważna pomoc w trudnym czasie pandemii, bardzo się cieszę, że te korzystne rozwiązania będą funkcjonowały – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dłon nad stołem w czasie pracy w warsztacie stolarskim

Co się zmieni w przypadku zakładów aktywności zawodowej? Pracodawca, który prowadzi ZAZ, będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Co więcej, będzie istniała również możliwość otrzymania refundacji zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków (zamiast refundacji wyłącznie wynagrodzenia).

Dzięki zmianom możliwe będzie również wypłacenie świadczenia integracyjnego w pełnej wysokości uczestnikom zajęć w centrach integracji społecznej, którzy objęci zostali kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Dotychczas skierowanie na kwarantannę lub izolację domową pozbawiało uczestników świadczenia integracyjnego za dni nieobecności w Centrum.

– Zadaniem centrów integracji społecznej jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom. Przebywanie na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych ma charakter szczególny i niezależny od woli uczestnika, a świadczenie integracyjne jest często jedynym źródłem jego przychodu. To bardzo istotna zmiana – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Co jeszcze się zmieni?

W nowelizacji tzw. ustawy covidowej znalazły się też m.in. rozwiązania dotyczące pieczy zastępczej.

I tak osoby prowadzące podmioty pieczy zastępczej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą musiały dbać o współpracę z odpowiednimi służbami, a także zapewnić personelowi odpowiedni poziomu informacji o aktualnym stanie prawnym. Będą musiały także monitorować stan zaopatrzenia w środki ochrony osobistej i szybko reagować w razie prawdopodobieństwa wystąpienia braków w tym zakresie.

Więcej informacji:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/159?fbclid=IwAR3nb8MB-HfvAj92Q2nlD8q22C-ZmPBNiwBwvtg2hvddXZOfDL5AeK_QFxU


Autor: –
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-centrow-integracji-spolecznej-i-zakladow-aktywnosci-zawodowej?fbclid=IwAR0cAGNCny_jcWeZo7ckJjwOBc8t1ZkJNQeP1GApWQEk1VGfHW1UTSjMlns
Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Opublikowano wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna

Powiązane