Menu Zamknij

X Liceum Ogólnokształcące w Radomiu ze specjalistyczną salą gimnastyczną

Uczniowie radomskiego X Liceum Ogólnokształcącego będą mogli liczyć na rehabilitację ruchową, zajęcia terapeutyczne i miejsce wyciszenia dla osób w spektrum autyzmu. W szkole powstanie specjalna sala, której stworzenie kosztować będzie ok. 1 mln zł, z czego ponad 530 tys. zł wynosi dofinansowanie przekazane przez samorząd województwa.

Podpisana dziś umowa to początek prac, które potrwają do 2024 roku. Koszt budowy nowej sali gimnastycznej dostosowanej do potrzeb uczniów liceum wyniesie w sumie ponad 1 mln zł, a dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które przekazał samorząd województwa, to w tym roku 100 tys. zł, a w kolejnym ponad 430 tys. zł.

Co roku radni województwa przydzielają środki z PFRON na działania służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, za które odpowiada Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

– W tym roku spośród 24 mln zł, które samorząd Mazowsza miał do podziału, ponad 6,2 mln zł przeznaczonych zostało na inwestycje, prace budowlane, które sprawią, że kolejne miejsca w naszym województwie służące społecznej i zawodowej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami będą przyjazne właśnie tym osobom. Spośród dwunastu projektów z całego województwa jest też ten ważny społecznie dotyczący X Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. To szkoła, której wielu uczniów potrzebuje dodatkowych, profesjonalnych zajęć. I takie właśnie będą mogli otrzymać dzięki powstaniu nowej, przystosowanej do tego sali gimnastycznej

– mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, pozwala stworzyć przestrzeń dostępną właśnie dla tych osób. Prace mogą mieć różny zakres, ale nie mogą wiązać się tylko z rozbiórką obiektu.

Odpowiednia rehabilitacja

Radomska „Dziesiątka” to liceum z oddziałami integracyjnymi. Uczy się w nim ponad 300 osób, z czego 78 uczniów to osoby z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a wśród nich m.in.: osoby w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością wzroku lub słuchu. Wszystkie klasy są klasami integracyjnymi, w których zajęcia odbywają się z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczniów.

– Dofinansowywane przez nas przebudowy budynków dotyczą tych obiektów, które na co dzień są użytkowane przez osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego dokonywane w nich zmiany są robione z myślą o tych osobach, o zwiększaniu ich samodzielności, pełniejszej rehabilitacji społecznej lub zawodowej. Tak specjalistyczna rozbudowa tej konkretnej szkoły to inwestycja w rozwój młodzieży, która wymaga dodatkowego wsparcia

– dodał Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Budynek szkoły jest wolny od barier architektonicznych – ma windę oraz podjazdy (poza uczniami w szkole są również pracownicy z niepełnosprawnością ruchową. Jednak szkoła do tej pory nie miała przestrzeni, w której mogłaby zorganizować wymaganą rehabilitację ruchową, zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne i stworzyć miejsca wyciszenia dla osób w spektrum autyzmu.

Podział środków z PFRON

Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem.

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 12 z nich. Prace budowlane mogą dotyczyć tylko takich obiektów, które służą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nie mogą to być rozbiórki obiektów, ale mogą – przebudowy lub remonty.

Na podstawie wnioskowanych kwot i zobowiązań wynikających z już prowadzonych projektów wieloletnich, radni zdecydowali, że na ten cel zabezpieczonych będzie ponad 6,2 mln zł. Prawie 13,5 mln zł przeznaczonych jest na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Ponad 4,5 mln zł to pula na dofinansowanie inicjatyw dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez fundacje i organizacje pozarządowe.


Pliki do pobrania:


Kontakt dla mediów:

Hanna Maliszewska

rzeczniczka prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Osoby z Niepełnosprawnością, Wyroznione

Powiązane