Menu Zamknij

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA: BRAK WOLNYCH MIEJSC “Zaproszenie na stacjonarne 2-dniowe szkolenia Świadomościowe Dotyczące Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji realizowane w ramach projektu „Liderzy kooperacji” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza  do udziału w dwudniowych szkoleniach  świadomościowych  (formularz zgłoszeniowy w załączeniu) z tematyki dotyczącej Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych. Szkolenia realizowane są w ramach projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.5 “Skuteczna pomoc społeczna” – “Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

Trener:  dr Izabela Rybka, socjolożka specjalizująca się w polityce społecznej i zagadnieniach włączenia społecznego, z 20-letnim doświadczeniem prowadzenia szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Konsultantka Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie) w zakresie przygotowania Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji. W 2023 roku przeprowadziła kilkanaście warsztatów w gminach miejskich i wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego nt. Planowania usług świadczonych w społeczności lokalnej przez samorząd we współpracy z innymi podmiotami, w tym z podmiotami dostarczającymi usługi. W lipcu br. przeprowadziła dwa 2-dniowe warsztaty dla kadry podmiotów uczestniczących w opracowaniu Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych w gminach/powiatach województwa lubelskiego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

Miejsce szkoleń: Hotel Mercure Warszawa Airport, Al.Krakowska 266, 02-210 Warszawa

Terminy szkoleń dwudniowych LPDI

 1. 08-09.08.2023 r.
 2. 10-11.08.2023 r.
 3. 21-22.08.2023 r.
 4. 24-25.08.2023 r.
 5. 06-07.09.2023 r.
 6. 14-15.09.2023 r.

Informacje organizacyjne:

 • dla wszystkich uczestników szkoleń przewidziane są obiady i przerwy kawowe,
 • dla osób spoza Warszawy dodatkowo organizator zapewnia nocleg; (prosimy o zaznaczenie potrzeby zapewnienia noclegu w formularzu zgłoszeniowym),
 • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
 • organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenia,
 • liczba miejsc na jeden z ww. terminów szkolenia jest ograniczona i wynosi 15, decyduje kolejność, czytelność i poprawność wypełnionych i przesłanych formularzy zgłoszeniowych,
 • szczegółowy program szkolenia prześlemy osobom zakwalifikowanym na szkolenie,
 • Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie, otrzymają Państwo na adres e-mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym (prosimy o czytelne wypełnienie).

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy jedynie na wypełnionym czytelnie formularzu zgłoszeniowym (wzór w załączniku e-maila oraz na stronie MCPS),

drogą e-mailową w pliku PDF przesłanym na adres: liderzy.rekrutacja@mcps.com.pl.
W celu ułatwienia rekrutacji prosimy o dopisanie w tytule wiadomości: „Dwudniowe Szkolenie LPDI, nazwę gminy/powiatu/miasta oraz datę szkolenia.

(Wg. przykładu: „2- dniowe szkolenie LPDI, nazwa gminy/miasta…, 08- 09.08.2023).

Szczegóły dotyczące szkoleń zostały opisane w Regulaminie rekrutacji umieszczonym na stronie MCPS.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: Panią Anna Waśniewską nr telefonu: 22 37 68 567 w godzinach 7.30-15.00 oraz Panią Larysa Goiło nr telefonu [22] 376 85 19
w godzinach 8.30-16.00.

Załączniki:

Opublikowano wAktualności, Szkolenia

Powiązane