Menu Zamknij

Zaproszenie na szkolenia kompetencyjne niezbędnych do tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), realizowane w ramach projektu „Liderzy kooperacji” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” – Rekrutacja przedłużona.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniach kompetencyjnych skierowanych do kadry pomocy i integracji społecznej, niezbędnych do tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), realizowanych w ramach projektu „Liderzy kooperacji” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”.

Szkolenia kompetencyjne CUS prowadzone będą  zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku i będą się składać z trzech modułów:

  1. zarządzanie i organizacja usług społecznych – Moduł I;
  2. opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych – Moduł II;
  3. organizacja społeczności lokalnej – Moduł III.

Zgłoszenia na szkolenia należy dokonać za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu dostępnego do pobrania w niniejszej zakładce.

Miejsce realizacji szkoleń: Egza, ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa

Szkolenia prowadzone będą w formie stacjonarnej lub w przypadku zaostrzenia przepisów sanitarnych w formie zdalnej. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie przesłany do osób zakwalifikowanych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: Panią Małgorzatą Pawluczuk lub Larysą Gojło pod numerem tel.: (22) 376 85 19

Zeskanowany formularz zgłoszeniowy należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: liderzy.rekrutacja@mcps.com.pl w tytule: „zgłoszenie na szkolenie CUS-Moduł I i/lub II i/lub III” najpóźniej do dnia 10 maja 2022 r. 

Rekrutacje na szkolenia warsztatowe dla władz/przedstawicieli gmin, dotyczące idei tworzenia CUS i procesu DI oraz dla przedstawicieli samorządu w obszarze deinstytucjonalizacji zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Ważne! Oferta szkoleniowa jest bezpłatna. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia i ewentualnego noclegu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane