Menu Zamknij

Zaproszenie na szkolenie kompetencyjne niezbędne do tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), realizowane w ramach projektu „Liderzy kooperacji” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu kompetencyjnym z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych skierowanych do kadry pomocy i integracji społecznej, niezbędnego do tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), realizowanego w ramach projektu „Liderzy kooperacji” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”.

Szkolenie kompetencyjne CUS prowadzone będzie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych. Szkolenie kompetencyjne obejmuje Moduł I  Zrządzanie i organizacja usług społecznych.

Zgłoszenia na szkolenia należy dokonać za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu dostępnego do pobrania w niniejszej zakładce.

Prowadząca: Justyna Jarosińska 

Miejsce realizacji szkoleń:

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Cosinus,
ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa

Szkolenia prowadzone będą w formie stacjonarnej.

Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie przesłany do osób zakwalifikowanych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: Larysą Gojło pod numerem tel.: (22) 376 85 19

Zeskanowany formularz zgłoszeniowy należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: liderzy.rekrutacja@mcps.com.pl w tytule: „zgłoszenie na szkolenie CUS-Moduł I najpóźniej do dnia 5 lipca 2023 r.  

Ważne! Oferta szkoleniowa jest bezpłatna. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia i ewentualnego noclegu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach.

2. Formularz zgłoszeniowy –  załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Harmonogram szkoleń kompetencyjnych CUS

Opublikowano wProjekty UE, Szkolenia

Powiązane