Menu Zamknij

Polityka Senioralna

W listopadzie 2014 roku  Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził nową Strategię Polityki Społecznej dla naszego województwa na lata 2014-2020. Dokument ten jest swoistą mapą drogową dla realizacji celów społecznych, przyjętych przez Samorząd.

Ważną grupą społeczną określoną w Strategii Polityki Społecznej są osoby starsze – 60+. Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał również Pełnomocnika do spraw Polityki Senioralnej, którego zadaniem jest pełnienie funkcji koordynacyjno-informacyjnej i wykonawczej dla działań i programów dotyczących seniorów.

Na Pełnomocnika wyznaczono Panią Elżbietę Bogucką – zastępcę dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Korespondencję skierowaną do Pełnomocnika prosimy kierować na adres:

Pani Elżbieta Bogucka
Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa
e-mail: mcps@mcps.com.pl

Kontakt do Wydziału ds. Polityki Senioralnej:

Kierownik Wydziału tel. (22) 622 42 32 wew. 44
Pracownicy Wydziału tel. (22) 622 542 32 wew. 43

Dokumenty:

 

Polityka senioralna w Strategii Polityki Społecznej

Strategia Polityki Społecznej województwa mazowieckiego na lata 2014-2020

Zadania Pełnomocnika (Uchwała Nr 1465/391/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2014 r)

Plan wykonawczy na rok 2015 Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej