Menu Zamknij

Bezpłatne, 2-dniowe SPOTKANIE SIECIUJĄCE DLA RZECZNIKÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ, PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INSTYTUCJI RYNKU PRACY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 11 -12 października 2023 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w bezpłatnym, 2-dniowym SPOTKANIU SIECIUJĄCYM DLA RZECZNIKÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ, PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INSTYTUCJI RYNKU PRACY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Termin: 11 – 12 października 2023 r.

Miejsce: Hotel Trylogia*** w Zielonce k. Warszawy

Celem spotkania jest:

– dostarczenie praktycznych i wartościowych umiejętności w zakresie kreatywnego myślenia, generowania pomysłów „out of the box” i twórczego rozwiązywania problemów (design thinking),

– podniesienie jakości współpracy z otoczeniem (współpraca z władzami, mieszkańcami, mediami, szkołami, NGO…),

– wymiana doświadczeń, tworzenie i umacnianie współpracy w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.

Informacje organizacyjne:

  • spotkanie adresowane jest do Rzeczników Ekonomii Społecznej i Solidarnej, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji pracy i integracji społecznej z województwa mazowieckiego,
  • udział w spotkaniu jest bezpłatny,
  • liczba miejsc jest ograniczona,
  • zapewniamy profesjonalną kadrę oraz materiały dydaktyczne,
  • spotkanie odbędzie się w Zielonce w Hotelu Trylogia (ul. Poniatowskiego 46, 05-220 Zielonka),
  • zapewniamy nocleg i wyżywienie,
  • zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail: agnieszka.pajda@mcps.com.pl
  • termin przyjmowania zgłoszeń: 22 września 2023 r.,
  • przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na spotkanie,
  • informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na spotkanie otrzymają Państwo mailem – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
Agnieszka Pajda
tel.: 22 376 85 62
e-mail: agnieszka.pajda@mcps.com.pl

Materiały do pobrania:

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane