Menu Zamknij

Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Informacje ogólne

Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (Komitet) jest organem wspierającym działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w procesie koordynacji i monitoringu rozwoju ekonomii społecznej. Pełni funkcję doradczo-konsultacyjną i współpracuje z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (MCPS), odpowiedzialnym za koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie, zgodnie z art. 21 pkt 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

Komitet podejmuje współpracę z podmiotami działającymi na polu ekonomii społecznej, które identyfikują się z jej celami i są gotowe je realizować we współdziałaniu z innymi podmiotami na zasadach określonych przez Komitet.   

Skład Komitetu stanowią przedstawiciele: samorządu województwa, wojewody, samorządu lokalnego, sektora ekonomii społecznej oraz sektora biznesu.

Zadania Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej:

  • Ocena spójności zapisów „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030” z celami i założeniami innych dokumentów krajowych i wojewódzkich w zakresie rozwoju ekonomii społecznej;
  • Ocena stopnia realizacji misji i celów „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030”;
  • Ocena efektywności działań na rzecz zwiększenia wiedzy o ekonomii społecznej i jej widoczności w województwie mazowieckim.

Obsługę prac Komitetu zapewnia Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Pilecki – starszy specjalista
Wydział Ekonomii Społecznej
tel. (22) 376 85 64
e-mail: krzysztof.pilecki@mcps.com.pl

Posiedzenia MKRES

Rok 2021

XIX posiedzenie – 10.12.2021 r.

XVIII posiedzenie – 11.06.2021 r.

XVII posiedzenie – 22.02.2021 r.

Rok 2020

XVI posiedzenie – 30.10.2020 r.

XV posiedzenie – 25.09.2020 r.

XIV posiedzenie – 17.04.2020 r.

Opublikowano wArchiwum

Powiązane