Menu Zamknij

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020

Jest to Okładka dokumentu "Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020"program wojewódzki w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Określono w nim szczegółowo cele niezbędne dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie, opisano sposób ich realizacji oraz rezultaty i wskaźniki. Osiągnięcie ich do roku 2020 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie. [fragment Wprowadzenia z treści dokumentu].

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu 2013-2020

Zgodnie z zapisami “Planu…” corocznie przeprowadzany jest monitoring realizacji działań zapisanych w dokumencie.

Poniżej lista raportów z monitoringów:

Opublikowano wEkonomia Społeczna

Powiązane