Menu Zamknij

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

  NazwaAdres podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarz¹d G³ównyul. Bracka 5 lok. 10, 00-501 Warszawa
2.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Okrêgowy Warszawaul. Marsza³kowska 140 lok. 37c,
00-061 Warszawaul. Marsza³kowska 140 lok. 37c,
00-061 Warszawa
3.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy Warszawa-Œródmieœcieul. Wilcza 29a lok. 14, 00-540 Warszawa
4.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy Warszawa-Mokotówul. Skolimowska 4, 00-795 Warszawa
5.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy Warszawa-¯oliborzul. Jana Kasprowicza 81/85,
01-823 Warszawaul. Jana Kasprowicza 81/85,
01-823 Warszawa
6.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy Warszawa-Bia³o³êkaul. Gêbicka 2, 03-126 Warszawa
7.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy Warszawa-Ochotaul. Bia³obrzeska 4a, 02-380 Warszawa
8.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy Warszawa-Praga Pó³nocul. Targowa 44 lok. 1, 03-733 Warszawa
9.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy Warszawa-Praga Po³udnieul. Paca 39, 04-376 Warszawa
10.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy Warszawa-Wolaul. M³ynarska 29, 01-175 Warszawa
11.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy Warszawa-Targówekul. £ojewska 22, 03-392 Warszawa
12.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy Warszawa-Ursusul. Kazimierza Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa
13.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy Warszawa-W³ochyul. Al. Krakowska 110/114, 02-180 Warszawa
14.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Legionowieul. Marsz. Józefa Pi³sudskiego 41, 05-120 Legionowo
15.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Milanówkuul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
16.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckimul. Zakroczymska 30,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
17.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Otwockuul. Wawerska 8, 05-400 Otwock
18.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Józefowieul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 4,
05-420 Józefów
19.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Pruszkowieul. Stalowa 12, 05-800 Pruszków
20.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Wo³ominieul. Legionów 31a, 05-200 Wo³omin
21.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Piasecznie ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno
22.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Wyszkowieul. Prosta 7a, 07-200 Wyszków
23.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w P³oñskuul. 15 Sierpnia 1, 09-100 P³oñsk
24.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w ¯urominieul. Józefa Pi³sudskiego 6, 09-300 ¯uromin
25.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Ciepielowieul. Jana Kochanowskiego 4, 27-310 Ciepielów
26.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Grójcuul. J. Pi³sudskiego 59b, 05-600 Grójec
27.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w PionkachAl. Lipowe 13, 26-940 Pionki
28.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Przysuchejul. Przemys³owa 5, 26-400 Przysucha
29.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Mszczonowieul. Tarczyñska 31, 96-320 Mszczonów
30.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w ¯yrardowieul. 1 Maja 74, 96-300 ¯yrardów
31.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Sochaczewieul. 15-go Sierpnia 83, 96-500 Sochaczew
32.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Górze Kalwariiul. Saperów 9, 05-530 Góra Kalwaria
33.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Piastowieul. Tysi¹clecia 1, 05-820 Piastów
34.Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³ Rejonowy w Micha³owicachul. Raszyñska 34, 05-816 Micha³owice