Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Aktywizacja zawodowa uczestników reintegracji społecznej” 24 czerwca 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line „Aktywizacja zawodowa uczestników reintegracji społecznej”, które odbędzie się 24 czerwca 2021 r. Godz. 8:00-14:30 (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami aktywizacji zawodowej uczestników reintegracji społecznej. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące zasada i różnice działania Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej. Omówione zostaną również kwestie uczestnictwa w reintegracji społecznej jak również zasady jej finansowania.

Szkolenie poprowadzi: Aleksandra Osuch, Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy
    i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej i Zakładów Aktywizacji Zawodowej oraz pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 21 czerwca 2021 r.

Uwaga:  przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

tel.: 22 376 85 57

e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Materiały ze szkolenia: 

Dokumenty: 

Filmy prezentowane podczas szkolenia: 
– Wykluczeni :


– Elbląskie Centrum Integracji Społecznej: 


– Motywacja i piramida potrzeb Maslowa: 


– Klub Integracji Społecznej DROGOWSKAZ: 

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane