Menu Zamknij

V posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Podczas V posiedzenia Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbyło się w siedzibie MCPS przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie omówiono m.in. stan ekonomii społecznej w woj. mazowieckim oraz bieżące działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej prowadzone przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Dyskutowano także nt. promowania podmiotów ekonomii społecznej oraz idei ekonomii społecznej. Na posiedzeniu zaprezentowane zostały również wstępne wyniki badania dot. zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych realizowanych przez gminę, miasto lub powiat w latach 2015-2016.


Protokol_V_posiedzenie MKRES.pdf

V posiedzenie Komitetu

Zamowienia publiczne

Opublikowano wEkonomia Społeczna

Powiązane