Menu Zamknij

Rusza konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2024” pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

Grafika informująca, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza dziewiątą edycję konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2024

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza 9. edycję konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2024” i rozpoczyna przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

„Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” – to wyróżnienie przyznawane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego najlepszym podmiotom, organizacjom pozarządowym oraz  osobom działającym na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu, wspierającym i zaangażowanym w rozwój i upowszechnienie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w tym obszarze czyli spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni pracy i inwalidów, kół gospodyń wiejskich, fundacji, stowarzyszeń oraz spółek non-profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej (jednostek samorządu terytorialnego oraz biznesu).

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Kandydatów do wyróżnień można zgłaszać w 6 kategoriach konkursowych:

 • Rozwój
 • Reintegracja
 • Odpowiedzialność
 • Osobowość
 • Odkrycie
 • Super Marka

Szczegóły udziału określa Regulamin konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do: 30 kwietnia 2024 r. wniosek zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na adres: andrzej.idziak@mcps.com.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty do siedziby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na adres:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wydział Ekonomii Społecznej, pok. 502, V p.
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2024”.

Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć prezentację działalności. Forma materiału – do wyboru: (zgodnie z Regulaminem). W warstwie merytorycznej, prezentacja musi zawierać odpowiedzi na pytania sformułowane w kryteriach oceny kategorii, w której Zgłaszający (-a) aspiruje do wyróżnienia (patrz: § 4 Regulaminu: Zasady konkursu).

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, można kontaktować się na numer telefonu: (22) 376 85 65 (od 8:00 do 16:00) lub pisać na e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl

Załączniki:

 1. Prezentacja – Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2024
 2. Regulamin konkursu MMES 2024
 3. Załącznik nr 1 – Wniosek zgłoszeniowy do konkursu MMES
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa – uczestnik
 5. Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa – podmiot

Opublikowano wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Wyroznione

Powiązane