Menu Zamknij

Seminaria / Szkolenia / Konferencje – materiały do pobrania

SZKOLENIE „SZTUKA MOTYWACJI, CZYLI JAK PRACOWAĆ Z KLIENTEM NIEZMOTYWOWANYM” – 8 i 9 LIPCA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SZKOLENIE „REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH. NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ” – 18 CZERWCA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

PREZENTACJA


SZKOLENIE „KOMUNIKACJA W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYM Z UWZGLĘDNIENIEM OTOCZENIA PODOPIECZNYCH” – 28 MAJA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

PREZENTACJA


SEMINARIUM „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ” – 20 LISTOPADA i 5 GRUDNIA 2018

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ – PREZENTACJA


MAZOWIECKA AKADEMIA SZTUKI POMAGANIA

SEMINARIUM „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ” – 11 LIPCA 2018

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SEMINARIUM „WSPÓŁPRACA PRACOWNIKA SOCJALNEGO, ASYSTENTA RODZINY I KOORDYNATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ” – 12 LIPCA 2018

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SEMINARIUM „PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH” – 3 SIERPNIA 2018

PREZENTACJA

SKRYPT