Menu Zamknij

Materiały profilaktyczne

PORADNIK DLA RODZICÓW I PROFESJONALISTÓW

SZUKAJ POROZUMIENIA ZE SWOIM DZIECKIEM – PRZEWODNIK DLA RODZICÓW

INFORMATOR DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW – NOWE NARKOTYKI – “DOPALACZE”

O LEKACH, MARIHUANIE, “DOPALACZACH” BEZ HISTERII. PRZEWODNIK DLA RODZICÓW

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ

“SMAK ŻYCIA”, CZYLI DEBATA O “DOPALACZACH”

SZKOŁA I RODZINA WOBEC ZAGROŻEŃ SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI – PROGRAM WARSZTATÓW DLA RODZICÓW

PLAKAT KAMPANII SPOŁECZNEJ “DOROŚLI DZIECIOM” – MAZOWSZE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DIAGNOZA MAZOWSZA W ZAKRESIE PROBLEMATYKI NARKOTYKÓW I NARKOMANII

OPIS SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE

CO CHRONI DZIECI I MŁODZIEŻ PRZED SIĘGANIEM PO NARKOTYKI?

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI KIEDY DZIECKO ZAŻYWA NARKOTYKI

Opublikowany wKampania społeczna "Dorośli dzieciom - Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii", Materiały profilaktyczne

Powiązane