Menu Zamknij

Ekspert wojewódzki

Uchwałą nr 1298/71/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 września 2019 r. powołano eksperta wojewódzkiego ds. informacji o narkotykach i narkomanii powołany został Zdzisław Biszewski.

Do zadań eksperta należy w szczególności:

  • zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych;
  • prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników;
  • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i narkomanii;
  • formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii;
  • gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii;
  • gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowo pojawiających się trendów w używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Kontakt do eksperta:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
tel. 22 37 68 595
e-mail: mcps[a]mcps.com.pl