Menu Zamknij

Poradniki

Ważne dla rodziców, nauczycieli, lekarzy wszystkich specjalności, a szczególnie użytkowników substancji psychoaktywnych, narkotyków i dopalaczy!

Z uwagi na:

1/ powszechność używania substancji psychoaktywnych, narkotyków i dopalaczy,

2/ ich wpływu na zdrowie i życie człowieka,

3/ wiarygodność źródeł informacji o substancjach psychoaktywnych, narkotykach i dopalaczach,

4/ bezpieczeństwo zdrowotne,

5/ specyfikę tych substancji psychoaktywnych,

6/ ważne jest o nich wiedzieć, ale najważniejsze – to jak w konkretnej sytuacji należy postępować,

7/ tylko dobre decyzje zapewniają sukces.

Warto korzystać z wiarygodnych źródeł informacji zamieszczonych na stronach www Krajowego  Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, dotyczących:

1/ publikacji na temat narkotyków i narkomanii:

kcpu.gov.pl/profilaktyka-i-edukacja/publikacje-i-edukacja-publiczna/

dopalaczeinfo.pl/

narkomania.edu.pl/

madraochrona.pl/

programyrekomendowane.pl/

pierwszekroki.net/

programfred.pl/

ciazabezalkoholu.pl/

bezchemiinadrodze.pl/

2/ placówek pomocowych:

kcpu.gov.pl/mapa/

narkomania.org.pl/