Menu Zamknij

Porozumienie dla Trzeźwości

„Porozumienie dla Trzeźwości” to kampania zainicjowana ponad 20 lat temu przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Ideą kampanii jest współpraca ponad podziałami instytucjonalnymi na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. Od ponad 20 lat organizacje o różnym charakterze wspólnie działają, aby zapobiegać problemowi uzależnienia – czy to od substancji psychoaktywnych, czy określonych czynności – oraz wspierać osoby uzależnione i ich rodziny.

W ramach kampanii „Porozumienie dla Trzeźwości” funkcjonują kampanie tematyczne poświęcone konkretnym problemom z obszaru profilaktyki uzależnień, np. „Leki i alkohol – niebezpieczne związki”, czy „Dorośli dzieciom”. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizując „Porozumienie dla Trzeźwości” współpracuje m.in. z:

  • Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,
  • wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego (szkolenia profilaktyczne dla kierowców),
  • Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu i Komendą Stołeczną Policji oraz Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (maskotki Miś Ufniś przekazywane przez policjantów dzieciom w czasie interwencji),
  • Mazowieckim Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich (wsparcie organizacji wydarzeń profilaktyczno-integracyjnych),
  • organizacjami pozarządowymi (prowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację określonych zadań profilaktycznych),
  • placówkami wsparcia dziennego (wsparcie w zakresie materiałów profilaktycznych/edukacyjnych),
  • szeregiem instytucji samorządowych, ochrony zdrowia, oświaty (szkolenia pracowników ww. instytucji w obszarze profilaktyki uzależnień, materiały edukacyjne).

Realizacja ramowej kampanii „Porozumienie dla Trzeźwości” na przestrzeni ponad 20 lat pokazuje jak efektywne jest łączenie wiedzy, umiejętności, pomysłów i możliwości instytucji o różnym charakterze tak, aby osiągnięte korzyści profilaktyczne były jak najbardziej różnorodne i innowacyjne. Wspólnie działamy na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym na terenie Mazowsza.