Menu Zamknij

Materiały dot. prac nad “Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030”

Materiały z  7.11.2019 – email do Członkiń i Członków Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (MKRES) i Zespołu ds. opracowania Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030 (ZESPÓŁ)

Po 29.11.2019 r. zebrane uwagi do materiału diagnozy

XIII posiedzenie MKRES i Zespołu – 13.12.2019 r.

I spotkanie warsztatowe Zespołu (materiały omawiane przez Dr Katarzynę Hermann-Pawłowską)

II spotkanie warsztatowe Zespołu (materiały omawiane przez Dr Katarzynę Hermann-Pawłowską)

  • Relacja z II warsztatowego spotkania zespołu
  • Prezentacja

Plan….29072020 – przed weryfikacją

XV posiedzenie MKRES i Zespołu ds. opracowywania nowego Planu

III spotkanie warsztatowe Zespołu (14.10.2020)

Plan … stan na dzień 23.10.2020 – przesłany przed XVI posiedzeniem MKRES (30.10.2020 r.)

Opublikowano wEkonomia Społeczna

Powiązane