fbpx
Menu Zamknij

Badania i analizy


Kluczowe sfery rozwoju dla sektora ekonomii społecznej w województwie mazowieckiem – raport końcowy


Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r


Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r


Działalność jednostek samorządu terytorialnego związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich w 2017 r


Raport z badania satysfakcji klientów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej


Badanie działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) – analiza wyników


Badanie potrzeb przedsiębiorstw społecznych – analiza wyników


Ewaluacja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu za okres styczeń 2017- czerwiec 2018. Raport z badania


Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2017 r.


Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu.


Efekty wsparcia udzielonego podmiotom ekonomii społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – etap I.


Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r.


 Badanie pt. “Determinanty przeżywalności spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim. Jak długo utrzymuje się spółdzielnia socjalna? Badanie czynników warunkujących powodzenie i niepowodzenie funkcjonowania spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim”.

thumbnail of raport-z-badania-2018.10-finalny


Badanie Głównego Urzedu Statystycznego pt. Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016

thumbnail of Badanie Głównego Urzedu Statystycznego pt. Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g… [data dostępu: 03.07.2018 r.]


Raport z badania dotyczącego zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych realizowanych przez gminy / miasta / powiaty województwa mazowieckiego w 2017 roku

thumbnail of Raport z badania dotyczacego zamowien publicznych_2017


Raport z badania usług zleconych w ramach zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz spółdzielni socjalnych w roku 2017

thumbnail of Raport z badania usług zleconych w ramach zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz spółdzielni socjalnych w roku 2017


Badanie pt. “Drogi współpracy – jak samorządy współdziałają z organizacjami”

Link do podsumowania badania >>>


Badanie Głównego Urzedu Statystycznego pt. “Spółdzielnie socjalne w 2016 r.”

thumbnail of Badanie Głównego Urzedu Statystycznego pt. „Spółdzielnie socjalne w 2016 r.”

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g… [data dostępu: 21.02.2018 r.]


Perspektywy rozwoju zawodowego uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w województwie mazowieckim.

thumbnail of Perspektywy rozwoju zawodowego uczestnikow Warszatów Terapii Zajeciowej w wojewodztwie mazowieckim


Raport z badania usług zleconych w ramach zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz spółdzielni socjalnych w latach 2015-2016.

thumbnail of Raport z badania usług zleconych w ramach zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz spółdzielni socjalnych w latach 2015-2016.


Raport z badania dotyczącego zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych realizowanych przez gminy / miasta / powiaty województwa mazowieckiego w roku 2015 – 2016

thumbnail of raport-zamowien-publicznych-klauzule-spoleczne_11.2017


Badanie Głównego Urzędu Statystycznego – Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r.

thumbnail of Badanie Głównego Urzędu Statystycznego – Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r.

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g… [data dostępu: 16.11.2017 r.]


Badanie Głównego Urzędu Statystycznego – Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2014 r.

thumbnail of Badanie Głównego Urzędu Statystycznego – Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2014 r.

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g… [data dostępu: 16.11.2017 r.]


Społecznie odpowiedzialny biznes dla ekonomii społecznej na Mazowszu

thumbnail of Społecznie odpowiedzialny biznes dla ekonomii społecznej na Mazowszu”


Badanie NGO prowadzących działalność gospodarczą i działalność odpłatną pożytku publicznego na terenie Mazowsza – możliwości rozwoju

thumbnail of Badanie NGO prowadzących działalność gospodarczą i działalność odpłatną pożytku publicznego na terenie Mazowsza – możliwości rozwoju


Raport z badania Centra Integracji Społecznej w województwie mazowieckim – analiza potrzeb i zasobów

thumbnail of Raport z badania Centra Integracji Społecznej w województwie mazowieckim – analiza potrzeb i zasobów


System wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej na Mazowszu.

thumbnail of System wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej na Mazowszu.