Menu Zamknij

Dotacje Centrów Integracji Społecznej

Uprzejmie informujemy, że w planie finansowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na 2018 r. ujęto środki finansowe z przeznaczeniem na nowo tworzone Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję wojewody o nadaniu statusu CIS.  

W związku z powyższym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczyna nabór wniosków o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrów Integracji Społecznej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Otrzymanie dotacji możliwe będzie:

  • po złożeniu do MCPS prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami,
  • po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję,
  • do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Procedura udzielania dotacji

Załącznik nr 1 do Procedury Wniosek o dotacje wraz z zalacznikami

załącznik nr 2 do Procedury _Karta Oceny Formalnej

Załącznik nr 3 do Procedury Karta Oceny Merytorycznej

Załącznik nr 4 do procedury Ramowy wzór porozumienia

Ulotka