fbpx
Menu Zamknij

Dotacje CIS – Aktualne

Informujemy, że 5 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w spawie wprowadzenia procedury naboru i oceny wniosków o dotacje na pierwsze wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy centrów integracji społecznej.

W planie finansowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ujęto środki finansowe z przeznaczeniem na nowo tworzone Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję wojewody o nadaniu statusu CIS.  

W związku z powyższym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przyjmuje wnioski o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrów Integracji Społecznej z dochodów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, pochodzących z opłat celowych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Otrzymanie dotacji możliwe będzie:

  • po złożeniu do MCPS prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami,
  • po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję,
  • do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.     

1-uchwała CIS

2-Procedura

3-Wniosek o dotacje

4-Karta oceny formalnej

5-Karta oceny merytorycznej