Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Akces Lab Spółdzielnia Socjalna

Opis:

Audyty serwisów internetowych i aplikacji mobilnych (WCAG 2.0) Audyty architektoniczne Adaptacja materiałów dla osób niewidomych Szkolenia z dziedziny dostępności

Powiat: Warszawa (m. st.)
Gmina: Warszawa (m. st.)
Adres:
al. Waszyngtona 41/68 04-015 Warszawa
Telefon: 696 190 310
Strona WWW:
Strona Facebook:
KRS: 395090
NIP: 1132845686
REGON: 144878892
Data wpisu do rejestru: 2011-09-05

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”