Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie

Opis:

Podmiot wyróżniony Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w roku 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: żuromiński
Gmina: Żuromin
Adres:
09-300 Żuromin, ul. Kościuszki 2
Telefon: [23] 657 09 29
Strona WWW:

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”