fbpx
Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY “TECHNOCHEMIA”

Opis:
Główny profil działalności:

Wytwarzanie, sterylizacja oraz kontrolne badania laboratoryjne wyrobów medycznych.
Wyroby medyczne | Wyroby stosowane w medycynie weterynaryjnej | Pozostałe wyroby

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: grójecki
Gmina: Grójec
Adres:
ul. Fabryczna 3, 05-600 Grójec
Telefon: [48] 664 30 26
KRS: 201402
NIP: 7970001133
REGON: 401236
Data wpisu do rejestru: 1975-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”