Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Konektor Spółdzielnia Socjalna   

Opis:

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania usługi biurowe

Powiat: Warszawa (m. st.)
Gmina: Warszawa (m. st.)
Adres:
ul. Biała 4 /29, 00-895 Warszawa
Telefon: 501 172 327
KRS: 594090
NIP: 5272755560
REGON: 363425155
Data wpisu do rejestru: 2015-12-30

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”