Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

SPÓŁDZIELNIA PRACY ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO W OSTROŁĘCE

Opis:
Główny profil działalności:

-

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: ostrołęcki
Gmina: Rzekuń
Adres:
ul. Ławska 807-410 Ławy
KRS: 242301
NIP: 7580000321
REGON: 4580626
Data wpisu do rejestru: 1990-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”