Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna Domino

Opis:

Usługi utrzymania czystości Usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe Usługi ogrodnicze

Send message to moderator

Powiat: ciechanowski
Gmina: Opinogóra Górna
Adres:
Łaguny 22 06-406 Opinogóra Górna
KRS: 501506
NIP: 5662012714
REGON: 147145167
Data wpisu do rejestru: 2014-03-11

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”