fbpx
Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych Centrum Usług Środowiskowych

Opis:

Usługi Komunalne:

 • Utrzymanie porządku i czystości
 • Drobne naprawy budynków
 • Pielęgnacja terenów zielonych
 • Wynajem i usługi rębakiem do gałęzi
 • Odśnieżanie
 • Prowadzenie hotelu dla psów

Edukacja:

 • Oferta szkoleń zawodowych
 • Konkursy tematyczne
 • Wizyty studyjne

Organizacja imprez

Promocja zdrowego trybu życia

WTZ Mirosław

Ogólne usprawnianie

 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego
 • Przygotowanie do życia w środowisku społecznym.

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: płocki
Gmina: Słupno
Adres:
Rynek 39 09-210 Drobin
Telefon: 694 783 097
KRS: 435029
NIP: 7743213903
REGON: 146326085
Data wpisu do rejestru: 2012-10-02

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”