Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna Pomocni

Opis:

OPIEKA NAD DZIEĆMI I STARSZYMI Dla dzieci prowadzimy świetlicę, starszym pomagamy w ich domach, w przygotowaniu posiłków, w sprzątaniu, w ogródku, zawozimy na rehabilitację i na wizyty lekarskie, robimy zakupy i zwyczajnie ... dotrzymujemy towarzystwa RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE wieńce i wiązanki, stroiki, ozdoby, kompozycje z suszu (liści, kwiatów, owoców), ręcznie robione mydełka glicerynowe, pillingujące i zapachowe, niepowtarzalne lalki szmacianki ręcznie robione KRAWIECTWO Przeróbki odzieży oraz obszywanie firan, zasłon, pledów itp.na zamówienie indywidualne szyjemy kostiumy okolicznościowe dla dzieci PRACE OGRODNICZE kosimy trawę, pielimy, pielęgnujemy, sadzimy kwiaty, krzewy, strzyżemy żywopłoty, malujemy płoty, jesienią sprzątamy liście, zimą - odśnieżamy

Powiat: ciechanowski
Gmina: Ciechanów
Adres:
ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów
Telefon: 512 005 237
KRS: 491729
NIP: 5662012602
REGON: 147027019
Data wpisu do rejestru: 2013-12-19

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”