Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „Rodzina”

Send message to moderator

Powiat: Warszawa
Gmina: Warszawa
Adres:
ul. Surowieckiego 8/57 02-785 Warszawa
KRS: 398081
NIP: 9512349058
REGON: 145826220
Data wpisu do rejestru: 2011-10-05

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”