Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „ W Centrum Europy”

Opis:

działalność wspomagająca edukację usługi gastronomiczne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Powiat: Warszawa (m. st.)
Gmina: Warszawa (m. st.)
Adres:
ul. Grochowska 219 04-077 Warszawa
Telefon: 224238185
KRS: 304555
NIP: 1132718410
REGON: 141408157
Data wpisu do rejestru: 2008-04-24

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”