Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 4 w Starym Lubiejewie

Opis:

Podmiot wyróżniony Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w roku 2018

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: ostrowski
Gmina: Ostrów Mazowiecka
Adres:
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul Słoneczna 4
Telefon: 662 756 045

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”