Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

ZAKŁADY APARATURY PRECYZYJNO-MEDYCZNEJ „PREMED” SPÓŁDZIELNIA PRACY

Opis:
Główny profil działalności:

Produkcja sprzętu rolno-przetwórczego, weterynaryjnego, spawalniczego i medyczno-laboratoryjnego. Typowe produkty to: elementy urządzeń mleczarskich, suszarki do elektrod spawalniczych, sterylizatory i komory badań cieplnych na suche gorące powietrze, wstrząsarki laboratoryjne, stoliki, stoły i szafki metalowe na wyposażenie gabinetów stomatologicznych, medycznych i weterynaryjnych, zgłębniki i sondy żołądkowe dla bydła.

Powiat: wołomiński
Gmina: Marki
Adres:
ul. Duża 1
05-260 Marki k/Warszawy
Telefon: [22] 781 37 88
KRS: 91541
NIP: 1250001277
REGON: 401176
Data wpisu do rejestru: 1950-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”