Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna, zgodnie z zapisami z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE „ELEKTRA” SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

Opis:
Główny profil działalności:
  • Konstrukcja, produkucja i sprzedaż wyrobów z zakresu sygnalizacji ostrzegawczej świetlno-dźwiękowej do wyposażenia pojazdów uprzywilejowanych i służb specjalistycznych znajdujących się na drogach.
Powiat: Warszawa
Gmina: Warszawa
Adres:
ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa
Telefon: [22] 633 55 22
KRS: 140960
NIP: 5250002103
REGON: 455841
Data wpisu do rejestru: 1957-01-01

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”