Menu Zamknij

Podmioty Ekonomii Społecznej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Związek Stowarzyszeń Kurpie Razem

Opis:
  • promocji obszarów wiejskich oraz aktywizacji społeczna mieszkańców poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych
  • prowadzenie 11 punktów przedszkolnych w subregionie ostrołęckim.

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: ostrołęcki
Gmina: Myszyniec
Adres:
Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
KRS: 140536568
NIP: 7582198563
REGON: 140536568
Data wpisu do rejestru: 2006-04-28

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”